Rozloha: 30 ha z toho 15 ha vinic (35 ha zemědělské půdy je pronajato) Název Hohenwarth pochází ze slovního spojení „Hohe Warte“ („vysoká hláska“) a vztahuje se k našemu románskému opevněnému kostelu z 11. století nacházejícímu se v nadmořské výšce 400 m. Obec Hohenwarth tak leží podstatně výše než sousední oblast Kamptal a Wagram a vyznačuje se tudíž zcela zvláštním mikroklimatem, které se odráží na zdejší révě. První písemná zmínka o vinohradnictví v Hohenwarthu pochází z roku 1360. Naše vinařství existuje již od roku 1705. Na počátku mělo jen několik vinic a zabývalo především zemědělskou výrobou a chovem dobytka. V roce 2001 byla zemědělská půda poskytnuta k pronájmu a SETZER se stal výhradním vinařstvím. Veškeré vinice se nalézají v okruhu dvou kilometrů od hohenwarthských vinných sklepů, přičemž ze stejné oblasti pochází i vykupované hrozny, čímž jsou zaručeny stejné výchozí klimatické podmínky, které umocňují pouze jednotlivé specifické polohy. Navzdory velmi nízkým srážkám (průměrně 400 l za rok) vinice dodatečně nezavlažujeme. Kořeny naší révy však sahají obzvláště hluboko, čímž se i během dlouhých období sucha chrání před nedostatkem vody.

Vinařská oblast: WEINVIERTEL Hlavní odrůdy našeho vinařství: Veltlínské zelené, Veltlínské červené (velmi stará, tradiční odrůda bílého vína) NEJLEPŠÍ VINICE „LAA“ (Veltlínské zelené „8000“), půda: písčitá hnědozem s velmi vysokým obsahem vápníku, spodní vrstvu tvoří štěrk. „EICHHOLZ“ (Veltlínské zelené „DIE LAGE“), půda: lehká sprašová půda s velmi vysokým obsahem vápníku „KREIMELBERG“ (Veltlínské červené „Kreimelberg“), půda: čistě štěrkovitá zemina o hloubce 30 m.